Selecteer een pagina

Medische disclaimer

De diensten van Yessica Alaya Sillekens en de informatie die zij verstrekt, zowel tijdens sessies en satsangs als op de website www.healingsatsang.com zijn niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De informatie die Yessica verstrekt is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. Dit betekent dat deelnemers geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten aan haar informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Deelnemers aan Healing Satsang of een individuele sessie wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan een behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijke medische zorg te ontvangen. Deelnemers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van door Yessica verstrekte informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen raadt zij deelnemers aan direct contact op te nemen met de eigen (huis)arts.

Medische vragen

Omdat Yessica in geen geval op directe of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen vragen van deelnemers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of toepassen door deelnemers van informatie verstrekt door Yessica Alaya Sillekens is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de deelnemer. Dit is ook van toepassing als je haar informatie via een derde ontvangt.

Yessica sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie of diensten die door Yessica worden aangeboden of waar door haar naar wordt verwezen.